TVÅ MINUTERS TRÄNING!

Posted on November 18, 2014 by Anna-Maria Båth

Träna 15 minuter om dagen, det är vad vi förespråkar. Nu visar ju vissa undersökningar att det räcker med så lite som bara två minuters träning! Träningsmängden är faktiskt tillräcklig för att förbättra hälsan, vilket en forskargrupp vid Abertay University i skotska Dundee kommit fram till.

Att börja träna kan vara tufft, ofta kan det vara jobbigare att komma igång, än själva träningen. Men, all träning är bra träning, och för den som inte tränar alls idag, kan det vara viktigt att veta att det inte behöver vara så svårt att komma igång!

Studien som gjordes på resultaten av två minuters träning utfördes på en grupp överviktiga vuxna. Gruppen bestod av tre män och elva kvinnor i åldrarna 35-51 och med ett BMI mellan 24 och 34.

Samtliga deltagare fick i uppgift att träna högintensivt under två minuter, uppdelat på två gånger i veckan. Träningen bestod av cykling på en motionscykel under en minut och vid varje tillfälle tog försökspersonerna i maximalt under sex sekunder, i tio omgångar. Vilan mellan varje 6-sekunders-set var en minut.

Forskarna kunde dra slutsatsen att den korta men intensiva träningen gav deltagarna signifikant bättre hjärt- och kärlhälsa samt förbättrad insulinkänslighet. Det senare är ett förstadium till diabetes typ 2 och man avser kroppens förmåga att ta upp glukos.

Självklart är ju en sund livsstil, med bra mat och motion något som vi alla bör sträva efter, men – tröskeln till att börja träna behöver inte vara högre än så här!

Vill du läsa hela studien kan du klicka här >>

(Källa svd.se)


Next

Previous