Varför mår vi egentligen bra av träning?

Posted on November 28, 2017 by Anna-Maria Båth

VAD ÄR DET SOM GÖR ATT VI MÅR BRA AV ATT TRÄNA?

Vi vet att vi mår bra av fysisk aktivitet, men många frågor om varför vi mår bra av träning återstår att besvara. Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi på KI, forskar om vad som egentligen händer i kroppen när vi tränar och hur det bidrar till ökad hälsa och förbättrad fysisk funktionsförmåga.

Regelbunden träning leder till en massa saker: i skelettmuskulatur och hjärta bildas nya blodkärl och mitokondrier - cellens kraftverk. Blodtrycket förbättras. Olika inflammationssubstanser i blodet blir mindre aktiva. 

Mekanismerna kartläggs nu på flera nivåer: från hur förekomsten av olika proteiner förändras och hur det påverkar kroppen, till de bakomliggande genetiska och epigenetiska mekanismerna.

- Epigenetik, alltså de faktorer som styr hur aktiva enskilda gener ska vara, har blivit allt mer intressant. En av de centrala frågorna är varför olika människor svarar så olika på träning; och där tror man nu att både genetik och epigenetik har stor betydelse.

En besläktad fråga är om regelbunden träning sätter epigenetiska spår i en muskel? Enkelt uttryckt: blir det lättare att träna en muskel om den har varit tränad förut? Bär den på någon form av molekylärt minne, även när de synliga spåren av en tidigare träning försvunnit? 

Tycker du det låter intressant? Läs hela artikeln HÄR >>


Next

Previous